Tilfldig Billede
 
Artikler: Cichlider, Malawi
Aulonocara maylandi

I naturen:
A. maylandi lever omkring klipperne ved undersøiske rev fra Makanjila til Eccles Reef, på dybder fra 12-18 meter. Deres tandsæt er noget grovere end normalt for Aulonocara, hvilket tyder på, at de udover krebsdyr og insektlarver, også tager små snegle (dette har de tilfælles med den nære slægtning A. kandeense). Hannerne opretter territorier omkring overhængende klipper.

I akvariet:
Maylandi er en af de mindste Aulonocara-typer og, hvis man skal have glæde af de flotte farver, skal man ikke sætte dem sammen med alt for voldsomme fisk. Omvendt, er de gode til at undgå at tiltrække ballade (egen erfaring). I et stort akvarium (over 130 cm), kan man holde mere end én han. Det er en stor fordel, idet det giver et indblik i deres naturlige territorialadfærd, og sikrer at hannerne er i fuld vigør hele tiden.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Maternal mundruger. Legen foregår under sten og i åbne huler. Ungerne slippes ud efter ca. 3 uger, og er efter Aulonocara-målestok, usædvanlig små. Dette skal der tages hensyn til, hvis man vil opfostre dem optimalt. Afskallede artemiaæg, nyklækkede artemianauplier, frossede eller levende cyclopsnauplier er alle velegnede foderemner den første uge eller to.

Antal unger
50-100


Copadichromis borleyi kadango

Copadichromis borleyi lever i hele Malawi-søen med undtagelse af Likoma Island. Den kan ses i klippezonen på lavere vanddybder på under 10 meters dybde. Det findes ofte i områder med større klipper. 
Her lever den i små flokke over sandbunden ved større klippeblokke.
I naturen er dens foretrukne fødeemne plankton.
Noget af det flotteste ved denne art er dens meget lange bugfinner.
Akvariet til Copadichromis borleyi bør ikke være mindre end 325 l og bør indrettes med store flade lodrette sten, som arten kan yngle op af. 
Denne art kan blive meget store i fangeskab, og jeg har set eksemplarer på over 40 cm.

Opdræt:

Hannen lokker hunnen hen til en stejl klippe, hvor de yngler. Hunnen slipper ægget og når at gribe det, hvorefter hannen befrugter ægget i hunnens mund. Denne sjove adfærd kan man også ofte se i sit akvarium, hvis man har nogle store lodrette sten.


Cyrtocara moorii

Den lever i hele Malawi -øen, hvor man kan finde den på 3-15 meters dybde på sandbunden. Det er dog sjældent ,at den ses på dybere vand end 10 meters dybde. Arten er også fundet i Lake Malombe. 

Ofte ser man Cyrtocara morii, eller blå delfin som den mere populært kaldes, følge andre større sandcichlider. Bl.a. følger den ofte efter T. furciauda, hvor den spiser de fødeemner, som denne cichlide hvivler op af sandbunden. Det er ikke ualmindeligt ,at man ser en lille gruppe følge efter en anden sandcichlide. Selvom Cyrtocara morii kan virke meget aggressive, når de følger en værtsfisk, ser dette ikke ud til at genere værtsfisken. Måske kan det være, fordi det ser ud til at Cyrtocara morii beskytter værtsfisken og territoriet. Selvom P. annectens har samme adfærd og ofte følger samme fisk som Cyrtocara morii, vil Cyrtocara morii altid være de mest dominante og jage P. annectens væk fra værtsfisken.

Både når at Cyrtocara morii følger efter sin værtsfisk og den kommer i yngledragt, bliver den meget flot mørkeblå og med sorte finner.

Man kan ikke umiddelbart skille kønnene fra hinanden, men ofte vil hannen få nogle mørkere farver og have mere spidse finner. Især hannens rygfinne vil nå helt ud over haleroden.

Arten har også fået navnet politifisken, da den ofte går imellem slagsmål blandt andre fisk.

De indfødte har mange navne for den blå delfin, men bla. hedder den Chinkongo og Kabale.

Hold denne art i mindst et 530 l. med masser af fint sand og gerne et par enkelte sten. Det er en god idé at holde denne art sammen med andre sandlevende arter. Bla. ser man den sammen med fisk som F. rostratus, M. lateristriga, & T. praeorbitalis i naturen.


Labidochromis caeruleus

Labidochromis caeruleus er en art af cichlide fisk, der hører til den centrale vestlige kystregion af Malawisøen i Østafrika.En naturligt forekommende gulfarvet variant fra Nkhata Bay er en af de mest populære cichlider blandt akvarium hobbyfolk. Cichliden bliver ca. 10 cm lang.

  

Akvarieforhold: Cichliden er fredelige forhold til de fleste andre afrikanske cichlider. På trods af dette, ligesom alle cichlider fra Malawi-søen er de bedst bevarede i specialiserede cichlide akvarier med andre Mbuna. Som med de fleste cichlider, bør cichliden ikke holdes med arter såsom Zebra Danios eller Neon Tetras, på grund af forskellene i de naturlige levesteder mellem cichlider og andre fiskearter. I et akvarium, bør deres naturlige bosted, med klipper og huler blive efterlignet. Deres kost bør bestå mest af tilberedte cichlide piller eller flager.

 

Opdræt: Denne art er en mundruger, hvilket betyder, at æggene udklækkes, og udvikler sig i moderens mund (mundhulen), på omkring tre uger. Hannen vil grave et hul i sandet inden for sit område, hvor den kvindelige lægger æg, den kvindelige tager derefter disse æg i hendes mund til befrugtning.


Labidochromis sp. "hongi"

Labidochromis sp. "Hongi" findes mellem Lundo Island og Liuli, ved Tanzania.
Den lever i klippeområder, men også i overgangszonen. De fleste terriotoiale hanner, er dog set i klippehuler.
Labidochromis sp. "Hongi" foretrækker mudret vand, og lever på 10 meters dybde.
I naturen lever Labidochromis sp. "Hongi" af alger på klipperne.
Labidochromis sp. "Hongi" er en god begynder fisk, da den er nem at få til yngle. Labidochromis sp. "Hongi" Kan holdes i mindre akvarier, hvis bare der er godt med sten og huler. Dog er de rimelig agressive over for artsfæller. Kan dog også være det over for andre fisk.
Labidochromis sp. "Hongi" kan, som andre Malawier, godt lide god cirkulation i akvariet.

 

Opdræt: Hannerne er meget territoiale og forsvarer ynglepladser, inde i store huler. Hvor hannen lokker hunnen hen. De er mundrugerr, og hunnen er drægtig i ca. 3 uger. De en lette at få til at yngle.


Melanochromis auratus

Melanochromis auratus er en af de mest kendte Malawi cichlider, som kan ses i de fleste akvariehandlere. Det var en af de allerførste cichlider som man fik hjem fra Malawi søen.
Melanochromis auratus lever i det meste af den sydlige del af Malawi søen. Den lever på den vestlige kyst fra Jalo Reef til Crocodile Rock og ved Chipoka, Rifu, Senga Point og Nkhomo Reef. 
Der er ikke så meget rov mbuna over denne som de andre arter i Melanochromis slægten.
Navnet auratus betyder gulfarvet og henviser til hunnens farve.

Akvarieforhold: Et akvarium til denne art bør være på mindst 250 l. og bør indrettes med masser af sten og fint sand. Melanochromis auratus er yderst aggressiv, og det tilrådes mindst at have to hunner til en han, og gerne flere. Hold den sammen med andre robuste mbunaer.

 

Opdræt: Hannen kommer først i yngledragt, når at der er andre hanner i nærheden og når at den er klar til at yngle. Det er ikke så tit at man ellers ser den i sin yngledragt. Legen finder sted i en hule eller under en klippe eller sten. 
Hunnen går ca. 21 dage med ungerne og en uge efter at de er sluppet løs passer hun stadig på dem.


Metriaclima estherae

Maylandia estherae er en af de mest kendte cichlider herhjemme overhoved. 
Den ses i tre farvevarianter hos hannerne. Den langt mest kendte er lyseblå, en anden udgave hvor hannerne er rød/orange og sidste er Marmelade. Dvs. orange hanner med mørke pletter. Hunnerne er normalt brun udgave evt. med et svagt blåligt skær eller ren orange. 
Der er en rimelig forskel på Maylandia estherae i Malawisøen og så dem i akvarieforhold. Det skyldes deres tendens til at vokse 3-4 cm større i akvarieforhold. Individerne fra de forskellige lokaliteter i Malawisøen har også små udsving i deres opbygning, men det er ikke store forskelle. Det mest interessante at bemærke, er den store forskel i hvor intense deres farver er fra sted til sted i søen.
Generelt holder de sig meget til de sikre stenformationer og trækker meget sjældent alt for langt op over formationerne, for så føler de sig ikke sikre. De ses gerne på omkring 25 meters dybde. Hunnerne lever som regel i grupper og svømmer rundt over hannernes territorier som består af huler i stenene.

 

Akvarieforhold: I akvariet kan man godt få lidt problemer med Maylandia estherae, da de er ret territoriale og aggressive, hvis de bliver sat sammen med fredelige cichlider. Man bør kun have en enkelt han med mindre ens akvarie er meget stort. Til gengæld er det vigtigt med en del hunner. 
Akvariet skal indeholde en hel den sten som danner huler og en god cirkulation. Det vil være en fordel med alger på stenene da dette er deres naturlige levebrød. Det er en god begynder cichlide som er meget let at få fat på.

 

Opdræt:  De er ret lette at få til at yngle i akvarieforhold. Hannen danner et territorium imellem nogle sten hvor han danser for hunnen. Hunnen er mundruger og går med skuffe i 3-4 uger.

25 til 40 unger,kan forventes.

 


Protomelas taeniolatus

Protomelas taeniolatus er mest kendt som Red Empress. Dette navn skyldes hannens yngledragt som er rød på hele siden. Red Empress er dog kun en enkelt variant af Protomelas taeniolatus og der findes mange varianter. Udover dens navn findes der en masse nærtliggende individer, som minder meget om denne cichlide, og derfor har et meget identisk navn. Der findes også en morfologisk variant ved Makanjila Point.
I Malawisøen bliver hannerne normalt ikke større end 15 cm, men i akvariet kan de sagtens blive 20 cm. I søen holder hannerne et meget lille territorie, men det sker kun når de vil parre sig. Deres territorier er dog meget svagt beskyttet, da de ofte lader andre cichlider kom ind på området. De holder også sjældent territoriet ret lang tid af gangen. Man kender især denne cichlide fra lokaliteter som Senga Point, Namalenje Island, Makanjila Point men den findes mange andre steder i søen også. Man ser dem som regel ved sedimentfri klipper på ca. 10 meters dybde.

Den lever fra naturens side af smådyr og insektlarver den finder på klipperne dybt under algelaget. Den spiser også zooplankton. Dog skal det siges, at den i akvariet godkender stort set alle former for føde. Det eneste man skal passe på med, er overfodring. De har rygte for meget lette at blive tykke.
Den minder rigtig meget om Protomelas fenestratus, men har større øjne og et anderledes tandsæt.
Det er vigtigt med masser af fri svømmeplads i akvariet, da det er en meget aktiv svømmer. De fleste oplever Protomelas taeniolatus som en relativ agressiv cichlide, men det variere en del. Jeg har selv set individer som havde overtaget et akvarie fuldstændigt fra Mbunaer, men har hørt om andre hvor de gik meget fredeligt i akvariet. Det er vigtigt med enkelte gemmesteder i akvariet til hunnerne, så de kan gemme sig fra hannen. Generelt er det en cichlide som sjældent tager slåskampe op imod andre cichlider i akvariet.
I akvariet skal man passe på med mere end én han, da de er meget agressive overfor hinanden. Derimod er hannerne ret blide imod hunnerne, men det er stadig en god idé med minimum to hunner til hannen. Man kan holde den sammen med stort set alle Malawicichlider. Den fungere fint sammen med fredelige fritsvømmere såvel som agressive Mbunaer.
Den er ret kendt i hobbyen herhjemme og er ret let at få fat på. Derudover er de ret robuste så de egner sig både til den erfarene og nye akvarist.


pseudotropheus sp acei

Pseudotropheus sp. "acei" mellem Ngara og Senga Bay i Malawi søen. 
Imodsætning til mange andre mbuna typer lever denne ikke kun ved klippekysten men også på sandbunden tæt ved nedenfalden træ.
Der er en del sediment, hvor at denne art også søger sin føde i form af det aufwuchs som sidder på rødderne.
Pseudotropheus sp. "acei" er tæt beslægtet med Gephyrochromis moori.
Ved Ngara har man set tusinde af individer svømme sammen.
Selvom at denne art lever blandt trærødder skal man ikke sætte alt for mange trærødder i akvariet, da dette giver en lave pH. Indret i stedet akvariet med fint sand og flere sten og huler. Et akvarium til Pseudotropheus sp. "acei" bør ikke være mindre end 325 l.

Opdræt:

Pseudotropheus sp. "acei" yngler hele året rundt i søen. I Malawi søen er den ikke territorial, men det kan den være i akvariet. Legen finder sted i ly af nedenfalden træ eller klipper og sten, mens den i akvariet graver den små fordybdninger i sandet. Hunnen går ca. 21 dage med ungerne i munden. I denne periode er hunnerne samlet i flokke og ungerne bliver lukket ud i ly af træ og grene.


Pseudotropheus sp. Polit

Pseudotropheus sp. "polit" er en mbuna med temperament. Den er meget territorial og kan let blive dominerende, i et mbuna akvarie. Derudover bør man have minimum 3 hunner pr. han, hvis man ønsker at holde mere end én han i akvariet. 2 hanner kan meget let, gøre meget stor skade på hinanden, hvis der er for lidt plads, eller for få hunner. Hvis man ønsker, at have et større antal af både hanner og hunner, er det en fordel at købe en flok ungfisk på ca. 2-3 cm. og lade dem vokse op sammen. På denne måde vil hannerne i flokken bedre acceptere hinanden.

 

Akvarieforhold: Under akvarieforhold bør Pseudotropheus sp. "polit" ikke holdes i mindre end 250 liter vand. Arten bliver ikke videre stor, men kræver alligevel en dél plads, da den er meget territorial og aggressiv. Pseudotropheus sp. "polit" kan godt lide huler og stenbrud. Samtidig er arten meget territorial. Derfor bør et akvarie med arten, være dekoreret med en dél sten, således at der kommer en masser huler og territorier. Lidt planter såsom anubias, cryptocoryner, eller vallesineria, kan også holdes med Pseudotropheus sp. "polit" med stor succes. Arten "leger" inde i huler på sandbunden. Sørg derfor for, at have godt med huler langs sandbunden. 2 sten og én sten ovenpå disse 2, så har man en god hule til "polittens" leg.

  

Opdræt: Hannenindtager en hulesom fast territorie. Hér forsøgerhan at lokke hunnerne ind, i håb om at få lov at lege med dem. Når en hun nærmer sig hans hule "farer" han rundt i nogle megethurtige bevægelser, mens han "tænder" helt op for alle farver. Når hun er blevet lokket ind i hans hule, begynder legen. Begge parter drejer rundt om hinanden i nogle små hurtige cirkler, skiftevis medhovedet op og imod jorden. Altid modsat hinanden. Under denne "runddans" smider hunnen 1-3 æg af gangen og vender sig øjeblikkeligt rundt og samler dem op i munden igen. Herefter bider hun let i hannens gatfinne for at frigive hans sæd. Æggenebefrugtes inde i hunnens mund. Denne "runddans" fortsætter indtil parret bliver forstyrret, eller hunnen ikke har flere æg tilbage. Efter legen har hannen ikke længere noget med ynglet at gøre. Hunnen ruger på æggene i ca. 3 uger, før ungerne bliver lukket ud for første gang. Hun tager sig af ungerne de første 2-3 uger. Herefter er ungerne overladt til at klare sig selv.

 


Sciaenochromis fryeri

Sciaenochromis fryeri lever i hele Malawi søen, hvor man kan finde den i både overgangszonen og klippekysten, dog er den mest almindelig blandt klipperne, hvor at den jager efter småfisk, især mbuna yngel er dens speciale. Men den jager også utaka yngel i Kampango mallernes reder.
Den lever på dybder under 25 meters dybde.
Hannen kan godt være lidt hård ved hunnerne. Det tilrådes derfor at holde den art 1 han og 2 hunner sammen. Akvariet bør ikke være mindre 325 l. og kan indrettes med fint sand og flere gemmesteder i form af sten.
Arten blev først videnskabelig beskrevet af Trewavas i 1935, men i 1993 har Ad Konings genbeskrevet arten.
Man har lidt diskuteret, hvorvidt at denne art er beslægtet med Stigmatochromis modestus gruppen.
Den har flere gange blevet forvekslet med Sciaenochromis ahli, men det er en helt anden art.
Især de arter som lever i den sydlige del af søen har den hvide blis. Og arterne ved Likoma har også den røde flotte gatfinne.
Den er en af de mest kendte Malawi cichlider overhovedet og har været i hobbyen i rigtig mange år.

 
Log ind
Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
 
Brugerafstemning
Skal der være en besøgs-dag i klubben i februar måned

Ja det ville være rar
Ja det ville være rar
100% [1 Stemme]

Nej Tak
Nej Tak
0% [0 Stemmer]

Stemmer: 1
Du er ndt til at logge p for at stemme.
Pbegyndt: 14.01.14
Afsluttet: 06.12.14

Afstemningsarkiv
 
Replikboks
Du skal vre logget ind for at skrive en replik.

25-08-2017 15:29
Slås igen med danske karaktere, det virker igen Vred

23-02-2015 01:38
Har haft lidt problemer med de danske karaktere. det skulle være i orden igen. finder i problemer så skriv lige takker.

09-12-2014 19:45
Rigtig glædelig jul og et godt nytår
 
Begivenheder 6 Mneder frem

Ingen begivenheder.

 
Siden dannet p: 0.39 sekunder
2,256,792 Unikke besg