Tilfldig Billede
 
Artikler: Cichlider, Syd Amerika
Biotodoma cupido

Er i klubben VFAdult group in a well-designed set-up. © John Wurtz

Biotodoma cupido lever i Peru, hvor den kan findes ved Rio Javari, Rio Ucayali, Rio Ampiyacu, Rio Napo, Rio Mazan, Rio Nanay, Rio Tahuayo og Rio Samiria. I Brasilien findes den ved Rio Tefé, Rio Curuá og Rio Tapajós. I Bolivia findes den ved Rio Guaporé og ved udmundingen af Rio Machupo. 

Enkelte mener at have observet Biotodoma cupido ved rio Tocantins og Rio Araguaia i Brasilien, men det er der stadig noget usikkerhed omkring.

Biotodoma cupido foretrækker de lavere vandddybder, hvor der er sand eller mudderbund. Der kan være spredte blade i bundlaget, sten og nedfaldet træ.

Navnet cupido betyder Cupid, der er en romersk kærlighedsgud, hvilket sikkert referer til denne cichlides flotte finner og farver.

Akvariet til denne art bør ikke være mindre end 250 l. Indret akvariet med fint sandbund med spredte småsten, blade og trærødder. Lav gerne flere gemmesteder. Da arten er meget rolig, bør man kun holde denne art sammen med andre rolige eller mindre fisk. Evt. dværgcichlider. 

Det er stort set kun i ynglesæsonen at den jager større fisk væk. 

Sørg for at have et godt filter på akvariet. Fisken tåler ikke alt for dårlige vandværdier, men kan dog tåle et forholdsvis højt nitratindhold på op til 50 mg/l.

Hvis man vil have arten til at yngle skal ph være under 7,0 og hårdheden under 10 dH.

Foderet til Biotodoma cupido bør ikke være alt for stort, så enten småt flagefoder, crips, granulat eller frostfoder kan anbefales.

Yngleadfærd
Der er blevet observeret flere ynglemetoder. B.la. at den bygger en rede i sandet, hvor den ligger æggene. Men også at den vedhæfter æggene på et fast substrat (trærod, sten mv.) Hunnen er b.la. set gøre en sten ren inden at legen går igang, og det er også hende som finder stedet hvor at æggene skal være. Hunnen og hannen kan lege uden at hunnen lægger æggene i flere timer, nogle gange går der dage inden at legen for alvor går i gang, og hunnen lægger æggene og hannen befrugter dem. Legen finder sted på et område der ikke er større end 5-6 cm. i diameter. Hunnen vifter hele tiden frisk iltet vand over æggene indtil at de klækkes. Hun bliver hele tiden i nærheden af æggene, og viger kun bort fra reden, hvis der kommer en anden fisk tæt på æggene. Denne jager hun så væk, mens at hannen straks overtager pasningen af æggene. Æggene klækkes efter ca. 2 dage ved 28 graders varme. Forældre flytter larverne til forskellige huler i substratet som de har gravet. Efter 8 dage er ungerne fritsvømmende og kan blive fodret med nyklækket artemia. Ungerne vokser meget langsomt og er ikke mere end 3 cm. efter 2 måneder. Efter ca. 18 måneder kan man kønsbestemme dem.

Antal unger
150-200


Cichla Monoculus

Er i klubben

Cichla monoculus, undertiden kendt som tucanare påfugl bas. En meget stor cichlide art og en værdsat rovfisk. Det er hjemmehørende i Amazonas i Sydamerika, men er også blevet introduceret til regioner uden for dens naturlige udbredelsesområde (f.eks, Florida og Hawaii ).Den når op på 80 centimeter i længden og 9 kg i vægt.

 

Akvarieforhold: Cichla monoculus er et baghold rovdyr og akvariet bør oprettes i overensstemmelse hermed. Opret en masse skjulesteder blandt klipper. Brug hårdføre planter til store jagtmarker. Sørg for nogle åbne områder, som fisken kan svømme på.

 

Opdræt: Cichla monoculus vokser sig meget store. Et stort akvarium eller dam er nødvendig til avls formål. Æggene bliver lagt på en fladoverflade, og begge forældre vil beskytte partiet. De vil fortsætte med at beskytte de unge for et par uger, men når de er klar til at gyde igen, er det bedst at fjerne ynglen for deres egen sikkerhed.  Ynglen er ret hurtigt voksende.

 


Crenicichla alta

Ingen Data


Crenicichla saxatilis

Er i klubben

Denne cichlide kommer fra Guyana, Surinam og Fransk Guyana. Er i natruen lidt af en rov fisk. Spiser fisk og små insekter. Lever i dybe bækker og små floder.

I akvariet skal der være masser af fri svømmeplads. Den skal have et mørkt bundlag og et par sten, men med afstand så den kan oprette et "område". Planter er en dårlig ide, da denne cichlide godt kan finde på at tygge dem i stykker under parringslegen. Giv dem masser af rent vand, da de elsker iltholdigt vand. Evt. en luftpumpe anbefales.

Er meget sjælden i akvariehandlen i dag, men den anbefales at prøve, da det er en underholdende cichlide. Den skal helst gå alene, da den ikke er glad for andre artsfæller eller andre fisk. Pacu´er har jeg dog haft med succes sammen med denne cichlide.

Opdræt:

Æggene lægges på en overflade. Som regel en sten og begge forældre bevogter yngelen. Efter ca 72 timer udklægges æggene og efter ca. 7 dage er yngelen fritsvømmende. De bliver samlet op af hunnen og bliver derefter ført til en grotte eller hule og bliver derinde i noget tid. Samme forhold skal være til rådighed i et akvarie.


Crenicichla xingu nr 1

Den HAR VI OGSÅ I KLUBBEN

Crenicichla sp. "xingu I" lever i Rio Xingu i Brasilien.
Den må ikke gå i et akvarium, hvor der er fisk. som den kan gabe over, det er en rovfisk, som ser mindre fisk som fødeemner.
Som ungfisk går den i stime og er meget fredelig, men som voksen fisk er den kraftigt revirdannende og meget aggressiv mod andre fisk af samme art.
Et akvarium til Crenicichla sp. "xingu I" bør ikke være på mindre end 700 l. Sørg for masser af gemmesteder i form af sten og trærødder. Den skal holdes sammen med andre større og robuste sydamerikanske cichlider.
Man kan ikke umiddelbart kønsbestemme denne slanke cichlide. Legemodne hunner bliver dog mere rødlige på bugen.

Opdræt:

Crenicichla sp. "xingu I" er substratruger og lægger æggene i en grube.


Geophagus Brasiliensis

 Den er også i klubben

Fin cichlide at holde i et selskabsakvarie, den bliver dog aggressiv under yngle perioden.

Geophagus slægten er kendt for at grave deraf grunden til at de hedder Jordspisere. Derfor er ofte svært at have planter i et akvarie med fisk fra Geophagus slægten. Fint grus/sand er et krav da det er en fisk som filtere sand og små ting i munden for at finde føde.

 

Opdræt: Geophagus brasiliensis er substratleger og leger derfor på et stykke legemateriale som en sten, blad eller en trærod.
Parringsadfærden forgår som en cirkel. Hunnen lægger en stribe æg på et yngle materiale. Herefter befrugter hannen dem. Herefter vogter forældrene æggene indtil de klækker. Når æggene er klækket, kan forældrene finde på at flytte dem.
Der går typisk 3-5 dage før æggene klækker alt afhængig af temperatur. Højere temperatur, hurtigere klække tid.

 


Geophagus sp. - Orange head

 Den er også i klubben

Denne fisk lever i den nederste del af Rio Tapajos, som ligger i Sydamerika.

I regntiden bevæger denne fisk sig ind i de små bifloder, hvor rødder og sten dominerer. Ellers befinder denne sig i store søer, hvor bundlaget består af sand og mudder. Sandet og mudderet er en vigtig del at huske, når man indretter akvariet, man kalder ikke denne art jordspiser for ingenting! De tager en stor mundfuld sand i munden, og sier dernæst alt uspiseligt fra. 

Fiskens grundfarve er gylden/brun men kan ofte synes grøn. Den har nogle sorte striber lodret ned over kroppen. Desuden har den en sort plet på siden. Man kan skelne de to varianter fra hinanden ved at se på denne plet, da de ikke er placeret ens. På tapajo´en er pletten meget rund, og ligger lige over fiskens "sidelinie". Fiskens farver varierer som med så mange andre arter, men dens placering i hierakiet.

Det kan være svært at kønsbestemme disse fisk, men her virker tricket med at se på fiskenes finner, da hannens er mere kantede end hunnens afrundede finner.

Der er her tale om en meget territorial fisk, og de vil forsvare deres territorier så længe de kan. Det er derfor vigtigt at indrette akvariet sådan at der er territorier nok, så man undgår voldsomme slåskampe.

Da dette er en fisk om bliver ret stor bør den ikke holdes i akvarier under 400L. 

Opdræt: Hunnen lægger omkring 200 æg på en sten eller et stort blad, hvor hun vogter over æggene. Æggene klækker efter 2-4 dage. Disse fisk danner ikke par. En han vil parre sig med alle de hunner som er yngleklar. Både hannen og hunnen deltager i yngleplejen. De skiftes til at have ungerne i munden, og til at spise. Ungerne vil svømme ind i forældrenes mund hvis der er nogen tegn på fare. Dette varer ved i 1,5 uge, derefter er ungerne overladt til dem selv.


Gymnogeophagus meridionalis

Gymnogeophagus meridionalis lever i Uruguary, Brasilien og i Argentina.

Felipe Cantera, som er manden, der i hvert fald selv mener, at han har retten til alle fisk i Uruguay, er overbevist om, at de fisk, som vi kender som meridionalis, slet ikke er det. Han er efterhånden holdt op med at kalde fisken meridionalis, og han mener, at de tidl. meridionalis i virkeligheden er mange forskellige arter. Han påstår, at han har et par videnskabsmænds ord for, at det er rigtigt. 

Gymnogeophagus meridionalis er forholdvis høj i kroppen. Hannen har en stejl pande. Den har 5-6 tværstriber på kroppen.

Det er en af de sydligste jordspisere, der med sin spidse mund og tykke læber er god til at grave efter føde i bundlaget. Den lever fortrinsvis af insekter og andre bløddyr.

De er meget aggressive indbyrdes, men det er heller ikke godt at holde et par alene, for så vil hannen sandsynligvis ende med at mishandle hunnen. Især hvis man ikke giver dem en kold periode. Så. Det er en god idé at give dem godt med plads og så nogle andre arter som selskab. Akvariet bør ikke være mindre end 350 l. Indret akvariet med fint sand, sten og trærødder og meget gerne en masse planter.


Heros severus

Ingen Data


Heros sp fransk guyana

Er i klubben   VF

Mangler Dansk oversættelse

Scientific Name: Heros sp. "French Guyana"

Pronunciation: hr-s

Geo. Origin: French Guyana

Habitat: Riverine

Diet: Herbivore

Gender Differences: Dimorphic

Breeding: Substrate Spawner

Temperament: Peaceful

Conspecific Temperament: Mildly Aggressive

Maximum Size: 12"

Temperature: 80°F

pH: < 7

Water Hardness: Soft

Difficulty: 1

 

 Habitat: This is the primary location where the cichlid is found and is a generalization. This does not 
  mean a fish cannot be found in other habitats.
 Diet: Many cichlids specialize in eating one type of food; notwithstanding, some of these specialized
  feeders are flexible and can be opportunistic feeders.
 Temperament: This describes the overall demeanor of a cichlid toward other tankmates that 
  are of a different species. Consider that there is variability in temperament due to various factors,
  including aquarium size, tankmates of similar appearance, stocking levels, and order of introduction.
  There may even be some variability among individual specimens.
 Conspecific Temperament: This describes the overall demeanor of a cichlid toward other tank-
  mates of the same species. Consider that there is variability in temperament due to such factors as 
  aquarium size, stocking levels and order of introduction. There may even be some variability among 
  individual specimens.
 Maximum Size: This is in regards to total length (including the tail) of typical aquarium specimens. 
  Wild specimens may not attain this size, or may in fact grow larger than aquarium raised individuals 
  due to various factors. Also consider that this is the typical maximum size and there are exceptional 
  individuals that will exceed it.
 Difficulty: This measure is a relative value, comparing a single species against all other cichlids. 
  This only accounts for maintanence in the aquarium and not breeding considerations.
  1 = easy and forgiving, 5 = extremely challenging.Heros sp. Rotkeil

 Den er også i klubben

Heros sp. "rotkeil" er en af de nyere Heros arter og er derfor ikke nærmere bestemt endnu, men går derfor under navnet "rotkeil". Den kan være utrolig farvestrålende med masser af forskellige farver.
Kommer fra Amazon floden nær Iquitos i Peru. Spiser det meste, men elsker flagefoder og røde myggelarver.

Akvarieforhold: Akvariet skal bygges op af mange trærødder og planter til gemmesteder. Kan finde på at spise planter, så sørg for at det er nogle hårdføre planter der bruges. Mørkt bundlag anbefales. 

Alle rolige cichlider kan gå sammen med denne cichlide. Den skal dog helst gå i et artsakvarie.
En ikke så kendt cichlide herhjemme. Findes dog i nogle akvariebutikker eller kan nemt hjemtages.
En god cichlide til det øvede akvarie med masser lyst til en rolig cichlide.

 

Opdræt: Æggene lægges på en rengjort sten. Efter ca. 72 timer udklægges æggene. Antallet af yngel afhænger meget af vandforholdene.  Er rimelig nem at få til at yngle.

 


Hypselecara temporalis

 Er i Klubben

Hypselecara temporalis lever ved Amazonfloden i bifloderne til Ucayali og Amazon i Peru, Colombia, Solimôes-Amazon floden i Brasilien, Cametá, Amapá og Oyapock i Brasilien. Her lever den i forholdvis stille vand, hvor at plantelivet er rigt.
Hypselecara temporalis har en æggeformet kropsform og en lille mund. Øjet er gult og lyseblåt. Hannen udvikler en pandepukkel.
Cichlasoma synspilus og Cichlasoma bifasciatum fra Central Amerika er nok de to arter som minder mest om Hypselecara temporalis.
Der er beretninger om at denne art allerede var at se i de tyske akvarier i 1930´erne.
Akvaret bør indrettes med fint grus eller sand. Der bør være masser af sten og trærødder som danner nogle gode huler. Hvis man vælger at have planter i akvariet, skal disse være meget robuste.

Det er en rolig fisk, som man kan holde sammen med Tetra arter eller andre større cichlider. Den er kun aggressiv mod artsfæller.

Sørg for masser af vandskift.


Mesonauta festivus - Flagcichlide

 Er i Klubben

Flagcichliden er let at skelne fra andre cichlider. Fra snuden hen over øjet og, hos fuldt udviklede fisk, helt til bagkanten af rygfinnen, løber en mørk stribe. Rygsiden er grøn-brun og bugsiden sølv-grå. På siden findes flere utydelige striber, hvis forekomst varierer med fiskens humør. På haleroden findes en tydelig mørk plet. Kun på de ældre fisk er der tydelige kønsforskelle.

I naturen lever Flagcichlider sammen med Pterophyllum arter og de to arter holdes fint sammen i akvarier.Uaru amphiacanthoides

 Er i Klubben

Uaru amphiacanthoides lever ved Amazonfloden og langs Amazon-Solimões floderne fra Japurá floden til Tapajós floden og i den nederste og mellemeste del af Rio Negro. I naturen lever den hvor der er en fornuftig strøm i vandet.
I naturen æder den orme, vandlevende insekt dyr og planter.
Hold denne forholdsvis fredelig art på en stime på mindst 5 individer, så vil de parre sig ud. De er revirdannende under legeperioden, men er ellers fredelige.

Akvarieforhold: Akvariet bør ikke være mindre end 700 l. Sørg for masser af gemmesteder i form af huler af trærødder og sten. Arten kan være en lille smule sky, så derfor skal der ikke være alt for meget lys på akvariet. Arten er en udbryderkonge, så sørg for at dæk glas eller armaturet er sluttet helt tæt til akvariet.

 

Opdræt : Det er en substratrugende art. Æggene bliver lagt på sten eller under en trærod, og gerne i mørke omgivelser. De klækkes efter ca. 3 døgn og flyttes derefter til en lille gruppe. Mens at ungerne er helt små æder de sekret fra forældrenes hud. Ungerne er rosa farvet med mørkeaftegninger indtil at de er ca. 3-4 cm. Derefter bliver ungerne grå/brune med et grå/blåt aftegninger. De er ud farvet når at de er ca. 7-11 cm. store.

 
Log ind
Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
 
Brugerafstemning
Skal der være en besøgs-dag i klubben i februar måned

Ja det ville være rar
Ja det ville være rar
100% [1 Stemme]

Nej Tak
Nej Tak
0% [0 Stemmer]

Stemmer: 1
Du er ndt til at logge p for at stemme.
Pbegyndt: 14.01.14
Afsluttet: 06.12.14

Afstemningsarkiv
 
Replikboks
Du skal vre logget ind for at skrive en replik.

25-08-2017 15:29
Slås igen med danske karaktere, det virker igen Vred

23-02-2015 01:38
Har haft lidt problemer med de danske karaktere. det skulle være i orden igen. finder i problemer så skriv lige takker.

09-12-2014 19:45
Rigtig glædelig jul og et godt nytår
 
Begivenheder 6 Mneder frem

Ingen begivenheder.

 
Siden dannet p: 0.50 sekunder
2,256,797 Unikke besg