Tilfldig Billede
 
Artikler: Cichlider, Central Amerika
Amatitlania Nigrofasciata

 Er i Klubben

Cichliden har et stort udbredelsesområde, der strækker sig fra Guatemala til Tárcoles River i Costa Rica på stillehavssiden af Mellemamerika og fra Rio Aguan i Honduras til Rio Guarumo i Panama på den atlantiske side. Den leverbåde i hurtigtstrømmende bække og mere langsomtflydende floder. Den ernærer sig af alger, detritus, små krebsdyr og invertebrater. Der ertydelig forskel mellem kønnene; hannen er størst, udvikler med tiden forlængede og mere udtrukne finner og en lille pandepukkel. Kønsmodne hunner får et orange skær på bugen.

  

Akvarieforhold: Baljen indrettes også med rødder, og hvis man vil kan man også ha planter, man skal bare sørger for at planterne ikke er i nærheden af en sten da de så vil blive gravet op. Zebraen rører/spiser normalt ikke planter, så man kan sagtens ha dem sammen. Zebraen elsker også sortvand med en masse flyde planter og dæmpet belysning, bunden skal være meget fint grus eller sand. 

Opdræt:Hvis du har tænkt dig anskaffe dig denne fisk så kan du bare købe et par, og du vil få unger, det er 99% sikkert. Zebra cichliden er næsten ligeglad med hvad du byder den af forhold og ikke særlig krævende mht. vandkvalitet og foder, dog vil jeg forslå at den mindst holdes i et 160 liters for et par. Alt dette skal ikke tages som negativt, zebra cichliden er en super flot og sjov fisk. Den har en fantastisk yngle pleje og man kan sidde og iagttage den passe de små, lege og grave i timevis. Er der en sten i baljen, så kan du være sikker på at den vil grave under den, hvis der er en plante hvor den har besluttet sig at grave, ja så bliver den også gravet op. En af de sjoveste ting ved denne fisk er når den kurrer hen af sandet på maven eller når de leger og svømmer ind i hinanden, nogle gange kysser de også.


Andinoacara pulcher - Blå acara

 Er i Klubben

Dette er en utrolig smuk cichlide. Skællene er store og synlige og har store skindene blå pletter. På siden løber en hel række lodrette sorte bånd. Gællerne har en sort plet og skindene streger. Øjnene kan være mange farver alt efter hvorfra fisken kommer. Den har en stor mund med temmelig store tænder, læberne er blå. Rygfinnen er er stor, kraftig og fyldt med blå, sorte (af og til røde) prikker. Rygfinnen har også som en af de eneste aequidens arter, gul-orange-rød søm, hannens bliver mere spids end hunnens. Halen har blå streger og rød søm. Gatfinnen er ligesom halefinnen blå. Spids hos hannen og mere rund hos hunnen. Bugfinnerne har en blå streg ellers er de sorte. Sidefinnerne er gule, og har et svagt blåligt skær. Ikke sært at den kaldes Blå Acara. Denne fisk kommer fra floder i det nordvestlige sydamerika, og kan blandes med en del centralamerikanske cichlider, men dette bør ske med omtanke da den blå acara er yderst territorial overfor alt og alle (specielt i yngleperioden). Fiskene kan lide rolig strøm, med mulighed for ly.

Akvarieforhold: Bunden dækkes 100% med en flamingo plade, og herpå hældes et meget tykt og helst fint bund lag. Derefter ligges det en masse sten, skiffer, rødder og helst et par meget store huler.
Man kan også putte nogle flydeplanter ned til dem eller fastgøre planter på rødder og sten.

Opdræt: Man starter med at købe et dannet par eller en flok ungfisk, og der vil hurtigt danne sig et eller flere par i akvariet. Når der er dannet par fjernes de andre fisk, og der sættes et par store sugemaller ned i stedet. Parret går i leg fra de bliver 8-10 cm. Og kuldene er forholdsvis små på dette tidspunkt. Parret renser først en sten. Derefter danser de på livet løs, og renser alle egnede sten i akvariet. Når det er gjort prøver hunnen (som bliver en del kraftigere i denne periode) stenene og vælger til sidst en egnet sten. Herefter lægger hun en stribe æg, som hannen får travlt med at befrugte, denne runddans forsætter indtil alle æg er lagt og hos store individer kan der være tale om op 800 æg. Den passer samtidig sine unger meget godt. Andinoacara pulcher tager sig også af den enkelte unge, hvis der er 800 unger og en bliver væk så helmer den ikke før den har fundet ungen. Ja det er hvad jeg kalder adfærd. Hunnen passer nu æggene og vifter i selskab med hannen frisk vand hen over dem, og 70 timer efter klækker æggene. De små larver ligger nu en times tid på stenen mens forældrene hjælper de sidste unger ud af æggeskallerne. Hannen får nu travlt med at grave nogle store huller i bundlaget, han graver ofte voldsomt og ustandselig, så chancen for at sten eller ligne falder ned på bundglasset er meget stor. Nu flyttes ungerne til hullerne, de forsynes stadig med frisk vand og langsomt begynder de at hoppe rundt i hullen. De flyttes nu lidt rundt i akvariet og forældrene er meget aggressive i denne periode. Ca. 6 dage (det kan variere) efter æggene er klækkede bliver ungerne frit svømmende. Ungerne vokser nu hurtigt og ved en størrelse på 5-6 cm. kan de sælges videre. Det kan ikke betale sig at fodre mere end 50-100 stykker op da man sjældent kan komme af med flere. Disse cichlider er utroligt gode forældre.


Archocentrus multispinosus

Denne herlige fisk er meget rolig af temparament.

Akvariestørrelse : Et par alene er ikke særligt pladskrævende (ca. 128 l.), mens den sammen med andre fisk straks bliver mere pladskrævende (min 250 l.)

Hannen bliver størst og har en noget stejlere pande.
De er forholdsvis nemme at få til at yngle og det er utroligt morsomt at se disse fisk udøve deres yngelpleje.

 

Opdræt: Afsætter æg på en glat overflade (sten/rod), gerne i en hule. Efter ca. 4 dage klækker ynglet og slipper substratet, efter yderligere nogle dage er de frit svømmende og står i en stor sværm omkring forældrene, som ivrigt forsvarer dem mod potentielle farer. Opfodres med artemia og flager.


Cichlasoma dovii

 Er i Klubben

Cichlide er en meget hård rovdyr. kroppen af denne fisk er ren muskel, som giver denne meget slanke, magre cichlide mulighed for at bevæge sig meget hurtigt og med stor kraft. Øjnene er placeret godt tilbage på hovedet og ansigt frem, typisk for et rovdyr. Mindst to meget fremtrædende fortænder er synlige, rager opad fra underkæben.

Akvarieforhold: På trods af sin aggressiv adfærd, er cichlide temmelig tilbageholdende i akvariet. Sørg for at give den masser af huler og lave belysning til dem.At first, feeding them can be a pain, as they usually only take live fish, but eventually they can be persuaded to accept more readily available food like beefheart and pellets. I første omgang kan fodring være lidt besværligt, da de normalt kun tager levende fisk, men i sidste ende de kan overtales til at acceptere mere let tilgængelige fødevarer. Et stort akvarium med god filtrering, er påkrævet, samt stort vandskift.

Opdræt: Cichliden yngler sjældent i fangenskab. De foretrækker at gyde på et stykke sten, med svag hældning. Men vil bruge noget klippe, hvis der ikke er andet. De kan ligge op i mod 1500 æg, så det kan være nødvendigt at fra sortere unger.

 


Cichlasoma managuense

 Er i Klubben

Cichlasoma managuense er en af de største mellemamerikanske Cichlasoma-arter. I na­turen skulle den kunne opnå en max. størrelse på 70 cm, selvom den oftest ses i størrelser på 40-50 cm.Den er i sit udbredelsesområde en yndet spisefisk og er som sådan udsat i mange søer, hvor den ikke oprindeligt fandtes.

Akvarieforhold: Med den nævnte størrel­se, er den kun egnet til de store akvarier, selv om det skal siges, at den bliver betydeligt mindre I akvarier. Det rette akvarium, er et specialakvarium på over 300 liter, og for at få et par må man nødvendigvis starte med 8-10 unger eller ungdyr og lade dem vokse op sam­men. På et tidspunkt vil man tydeligt kunne se, at mindst et par udskiller sig fra de andre, holder sammen i en bestemt del af akvariet og begynder sammen at jage.

Opdræt: Selve legen foregår på en af de adskillige sten, der er blevet pudset fri for alger og snavs, og en velvoksen hun kan afgive op mod 3000 æg. De befrugtes derefter af han­nen, og selve plejen tager sin begyndelse med næsten uafbrudt tilviftning af frisk vand. Efter tre dage, noget afhængig af vandtemperaturen, klækker æggene, og de små fiskelarver flyttes til en grube i bundla­get, hvor de ligger ca. 4 dage og vimrer, ind­en de har fortæret deres blomme sæk og kan svømme. Nu fører forældrefiskene, enten sammen eller en ad gangen, ungerne rundt i akvariet på jagten efter foder.


Cichlasoma nicaraguense

 Er i Klubben

En rimelig fredelig cichlide, der kan holdes i et selskabsakvarium af en rimelig størrelse sammen med andre mellemamerikanske cichlider. Den er revirforsvarende og danner fader-moder familie, hvor hunnen hovedsageligt tager sig af yngelen, medens hannen forsvarer reviret.

Man skal IKKE holde C.nicaraguense sammen med zebracichliden C.nigrofasciatum, da de let krydses og afkommet er desværre fertilt.

 

Akvarieforhold: Da arten danner ret faste par, skal man helst ikke have mere end en han og en/to hunner i akvariet. Akvariet skal i sagens natur ikke være for lille. Til et enkelt par skal man mindst have 150-200 liter og hvis man ønsker at holde andre fisk i samme akvarium skal man op over 300 liter og helst noget mere. Akvariet bør indrettes med sten og trærødder, og der skal være rimeligt med skjulesteder. 

  

Opdræt: C. nicaraguense adskiller sig fra de øvrige Cichlasoma-arter ved at have ikke-klæbende æg. For at få et godt stabilt par, må man, ligesom med andre store mellemamerikanske cichlider, lade fiskene selv vælge partner ud fra en flok på mindst 6-8 ungdyr. Når de selv har gjort det, er der en meget bedre chance for at parret bliver stabilt og harmonisk og kan gå sammen i mange år, uden alt for store skærmydsler. Når først parret har fundet sammen, er der sjældent de store problemer med aggressioner mod hunnen, og når hun er rognfyldt, ser man hannen gøre kur til hende og efter nogle dage med rensning af sten og hule vægge, finder selve legen sted og hunnen lægger sine flere hundrede æg enten i bunden af en stenhule eller i en revne mellem nogle sten i det frie. Æggene er ca. 2 mm i diameter og efter 3-4 døgn klækker de. Det varer yderligere 5-6 døgn før ungerne har fortæret deres blomme sæk og bliver frit svømmende. De kan nu fodres med knust tørfoder eller lignende småt foder.

 


Cichlasoma salvini

 Er i Klubben

Salvin cichliden har et velfortjent ry,som aggressiv, især i yngle perioder. 

De er regelmæssigt tilgængelige i handlen og foretager en meget farverig tilføjelse til ethvert central amerikansk akvarie. Hvis cichliden holdes i arts akvarium, vil den være ret genert, indtil yngle perioden eller indtil den naturlige dominans ordre er blevet etableret. Hvis en enkelt fisk af denne art holdes alene, vil det være yderst genert og normalt vælger at skjule sig indtil fodrings tid. Ikke anbefales som begynder cichlide, men hvis aggressionens spørgsmålet er tilstrækkeligt behandlet, er Salvini en smuk og hårdføre fisk, som ikke kræver et stort akvarie, som nogle af de mellemamerikanske cichlider.

 

Akvarie forhold : Salvini har tendens til at foretrække sand underlag. En masse gemmesteder, er en nødvendighed, hvis du ønsker at holde mere end én Salvini. Eller hvis du ønsker at holde Salvini med andre aggressive fisk. Planter vil blive værdsat, men Salvini kræver et stort åbent område til svømning.

 

Opdræt: Disse fisk kan være lang tid om at gå i parring. Som med de flestecentral amerikanske cichlider, er den bedste måde at opnå et par, at købe 6 ung fisk. Købe to kønsmodne fisk, betyder bestemt ikke, at de vil parre sigog hvis de ikke gør det, vil aggression snart opstå. 
Salvini forældre, vil i første omgang rense overfladerne på en række udvalgte gydepladser. 
Kvinde vil lægge op til 500 æg, spredt omkring i akvariet på disse gydepladser.  Begge forældre vil beskytte æg og yngel.
Parret vil hurtig, efter udklækning, sørge for en ernæringsmæssige kilde.  Af denne grund, må man ikke adskille yngel fra deres forældre, indtil en måned efter at de er klækket.


Cryptoheros sajica

 Er i Klubben

Cryptoheros sajica findes i en hel del floder i den mellemamerikanske stat Costa Rica. Det er en typisk flodcichlide, der udviklingsmæssigt danner et overgangsled mellem de normalt fritlegende Cichlasama-arter og den hulelegende Neetroplus.

Cryptoheros sajica afsætter sine æg på lodrette stenflader eller i loftet på en stenhule, foran hvilken der oftest ligger en større bunke udgravet grus. Hannen kan blive op til 12 cm medens hunnen sjældent bliver mere end 7-8 cm. Arten hører hermed til blandt de mindste "Cichiasoma"-arter. Cryptoheros sajica hører bl.a. sammen med C. spilurum og C. nigrofasciatum til gruppen Cryptoheros, og denne gruppe er bla. karakteriseret ved en stejl pandeprofil, en ret lille mund og en forholdsvis tydelig kønsforskel, idet hannerne altid er større end hunnerne. Normalfarven er nærmest musegrå med et rødligt til violet skær. Af de syv tværbånd er kun det tredje altid synligt, og det danner ofte sammen med den forreste del af kroppens længdebånd et liggende T. Udover størrelsen er der en anden meget tydelig kønsforskel hos denne art, idet hunnen får et bredt gult bånd i rygfinnen. Dette bånd findes også hos hannen, men her er det rødt. Hannens ryg og gatfinne er langt udtrukket, og i begge disse finner ser man en hel del røde og blå striber og pletter. Disse mønstre ses dog kun hos voksne dyr, og akvaristen skal i det hele taget have lidt tålmodighed med disse fisk, da de først rigtig er smukkes når de er ca. et år gamle.

 

Akvarieforhold: Da Cryptoheros sajica kommer fra floder med en ret god strøm, må man sørge for en god vandbevægelse i akvariet. Af dekorationsmaterialer bør man nok bruge store sten og trærødder, der delvis ligger nede på bunden og delvis hænger ned fra overfladen, så man kan illudere en flodbred med træerne voksende helt ud over vandet. Der skal være godt med huler og gemmesteder, ligesom der må være et godt lag grus i bunden, så arten kan få styret sin gravelyst, når først yngleperioden kommer. Arten er rimelig fredelig, men i mindre akvarier bør der være andre fisk for at aflede hannens interesse lidt fra hunnen, men også for at parret ikke skal blive alt for sky.

  

Opdræt: Lige så fredelig den kan være normalt, lige så aggressiv kan den blive, når den først skal til at passe æg og unger. Det første tegn på, at der er ved at ske noget er, at det tidligere omtalte T på hannens kropsside bliver kulsort og hannens øvrige farver intensiveres. Derefter kommer der en hektisk tid med udgravning af en til flere huler, medens parrets aggressivitet gradvis bliver større og større. De ret små æg er brunlige og klækker efter ca. 3 døgn, noget afhængig af vandtemperaturen. Efter yderligere 6-7 dage er yngelen frit svømmende og forlader sammen med hunnen hulen for at søge føde Det er normalt hunnen, der tager sig af ungerne, men i modsætning til mange andre "Cichiasom"-arter ser man hos C. sajica ofte ret lange "vagtskifter" hvor hannen tager sig af ungerne, medens hunnen finder foder osv. Ungerne er ikke svære at fodre op. Det er måske klogt, men ikke absolut nødvendigt, at starte opfodringen med friskklækkede artemia og noget knust tørfoder. Ungerne vokser ret langsomt, og der er ofte meget stor størrelsesforskel på ungerne i et større kuld. Når ungerne kommer op i en størrelse på ca. 3 cm begynder hannernes røde og hunnernes gule rygfinnebånd at kunne ses, og på dette tidspunkt begynder hannerne også at vokse hurtigere end hunnerne. Sajica er ikke kostforagter, den spiser gerne alle former for almindeligt anvendt foder.


Cryptooheros panamensis

 Er i Klubben

Cryptoheros panamensis er en lille cichlide, der forekommer i Panama på både den atlantiske side i Rio Chagres flodsystemet i Kanalzonen og i Rio Sambu systemet på stillehavs-siden. 
Den foretrækker floder med en moderat strøm med en bund af sand, grus og klipper, der ofte er dækket af nedfaldende blade og ernærer sig af alger og små krebsdyr.
Cryptoheros panamensis har indtil for nylig tilhørt Neetroplus slægten, men blev i 2003 overført til Archocentrus af Kullander pga. af store ligheder med denne.
Der er tydelig forskel mellem kønnene; hannen er størst og udvikler med tiden forlængede og mere udtrukne finner og hunnen har en tydelig mørk plet på rygfinnen.

Akvarieforhold: Et akvarie til Cryptoheros panamensis indrettes med en bund af fint sand, og dekoreres med rødder og stenopbygninger der danner huler og skjulesteder for fiskene. I et mindre akvarie holdes fisken parvis, men er akvariet større (over 250 l) er der plads til flere par.
Da Cryptoheros panamensis er en lille og rolig cichlide, skal den ikke holdes sammen med store og aggressive arter, og man får måske mest ud af fisken ved at holde den i et arts akvarie, evt. sammen med nogle mindre levendefødende tandkarper.

Opdræt: Cryptoheros panamensis er en substratleger der graver en lille grube, gerne indtil en sten eller trærod. Æggene afsættes på stenen eller roden og når æggene klækker efter ca. 72 timer føres de ned til gruben. Hunnen passer på ynglen i gruben, mens hannen forsvarer det ydre revir. Efter 7-8 dage er ungerne frit svømmende og de føres rundt i akvariet på jagt efter føde af begge forældre. Ungerne forlader forældrene efter et par måneder og forældreparret er klar til et nyt kuld.


Flowerhorn

Der findes utrolig mange farvevarianter af denne art.

 

Flowerhorn arter findes ikke i naturen, da det er en hybrid mellemAmphilophus citrinellus og Cichlasoma trimaculatum. Det er grunden til at den ikke har et videnskabeligt navn. 

Denne 
fisk er også kendt som Flower Horn, Lump leder Cichlid, Malaysia Rajah Cichlasoma, Hualorhan eller Luohan. Flowerhorns blev oprindeligt avlet i Mellemamerika og på grund af deres størrelse, kræver de store akvarier, på mindst 300 
liter pr 1 voksen fisk. Hannerne er mere aggressive end kvinder. Giv dem tilstrækkelig tom plads, og ikke holde 2 voksne hanner i en akvarie , da den stærkere vil sandsynligvis dræbe den anden. Hvis du overveje at holde Flowerhorn med andre fisk, så sørg for at de er aggressive og store nok. 
Avl er ikke meget vanskeligt. Du er nødt til at øge 
temperaturen og vente, indtil de lægger æg. Der er rapporter om op imod 1000 æg pr. gydning. Den mandlige beskytter æggene. Æggene klækker efter 3 dage, og de unge er flyttet til store, tidligere gravet, miner, hvor forældrene fortsætte deres pleje.


Thorichthys meeki

 Er i Klubben

Thorichthys meeki, Rødstrubede cichlide, kommer fra Mellemamerika, ved Yucatan halvøen og Guatemala. Her lever den i floder med stærk strøm og søer med mere stillestående vand. Den får dens fælles navn "Rødstrubet cichlide" fordi omkring gydningen udvikler de en rød farve på undersiden af kroppen og kan forlænge det røde område under gællerne for at advare andre fisk til at holde sig ude af deres område.

Aggressive, når de danner par og ynglerGraver meget, så planter bør være sat i potter.

  

Cichliden er ofte anbefalet som en stor førstegangs cichlide for begyndere, den kan være ekstremthårdfør og vil tolerere en bred vifte af vandparametre. Det er klart, de er gode adaptere, men prøve at holde dem i de anbefalede parametre. Hvis du er interesseret i denne cichlide det bør være relativt nemt at finde den hos din lokale fiskepusher. En balje tilThorichthys meeki indrettes med en bund af fint sand og dekorationen skal bestå af rødder og nogle store sten, der skal der være mulighed for gode skjulesteder til hunnen, så baljen skal indrettes så stenene danner huler.

 

Opdræt: Thorichthys meeki er en pardannede substratleger, der lægger sine æg på en afrenset flade.

 


Vieja Agentea

 Er i Klubben

En aggressiv art, specielt mod artsfæller. Det kan være muligt at kunne holde denne art i et fællesskab af robuste mellemamerikanske cichlider, hvis der er nok sten og trærødder og forudsat at der er tilstrækkeligt med områder til alle fiskene. Et par vil ofte leve ganske lykkeligt sammen, men der skal sørges for at sikre, at hunnen ikke bliver mobbet.

Akvarieforhold: Tanken skal være dekoreret med sten og trærødder. Der bør udvises forsigtighed for at sikre enhver indretning som fiskene ofte vil re arrangere. Planter kan bruges, men vil sandsynligvis blive ødelagt. Belysnings niveauer er ikke kritisk og anstændigt filtrering bør ydes.

Opdræt: Parret vil udarbejde et sted til gydning - som regel en stor sten eller nogle gange inde i en grotte. Stedet vil blive rengjort og eventuelle efterladenskaber eller andre forhindringer fjernet. Gydning vil derefter begynde på det klargjorte sted og under æglægningen, kan manden være aggressive over for hunnen. Dette er normalt, men den kvindelige, bør fjernes, hvis volden bliver for stor. 
Æg udklækkes i 2 - 3 dage og ynglen er frit svømmende cirka 4 dage senere. Ungerne bør fodres med knust voksne flake / pellets. 
De voksne er fremragende forældre, men kan begynde at vokse aggressive over for deres yngel hvis de er klar til at yngle igen.Yngel bør fjernes på dette punkt.

 


Vieja synspila

 Er i klubben

Hovedet og bryst på synspilum er stærkt rødt mens siderne prydes af en flot gylden farve. Den har et bredt sort vandret bånd på haleroden. Det kan være svært at skelne kønnene men hannerne kan udvikle pandepukkel.

Den lever i Guatemala og Mexico og i en del kystfloder i Belize. Den lever oftest i søer eller i floder med stille flydende vand. Lever helst over sand og mudderbund. 

I naturen vil de under legen grave dybe gruber i sandbunden hvori de lægger æggene. Vieja synspila er substratlegere og begge forældre deltager i plejen af ynglen. Ynglen er klækket efter ca. 4 dage og fritsvømmende efter ca. 8-10 dage. Hunnen kan producere forholdsvis store kuld på op til 1000 æg. 

Akvariet bør opbygges med trærødder og store sten. Akvariet bør være forholdsvis stort da synspilum bliver ret stor. Den er stærkt revirhævdende. Her anbefales fra 500 liter og opefter. Til denne størrelse bør der kun være et par da den kan være forholdsvis aggressiv mod sine artsfæller. Andre arter kan den fint lade være – så længe fiskene er så store at de ikke er potentielle foderemner. Man kan med fordel købe Vieja synspila som ungfisk og lade dem danne par i opvæksten.

 
Log ind
Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
 
Brugerafstemning
Skal der være en besøgs-dag i klubben i februar måned

Ja det ville være rar
Ja det ville være rar
100% [1 Stemme]

Nej Tak
Nej Tak
0% [0 Stemmer]

Stemmer: 1
Du er ndt til at logge p for at stemme.
Pbegyndt: 14.01.14
Afsluttet: 06.12.14

Afstemningsarkiv
 
Replikboks
Du skal vre logget ind for at skrive en replik.

25-08-2017 15:29
Slås igen med danske karaktere, det virker igen Vred

23-02-2015 01:38
Har haft lidt problemer med de danske karaktere. det skulle være i orden igen. finder i problemer så skriv lige takker.

09-12-2014 19:45
Rigtig glædelig jul og et godt nytår
 
Begivenheder 6 Mneder frem

Ingen begivenheder.

 
Siden dannet p: 0.18 sekunder
2,256,807 Unikke besg